Mäsožravé rastliny - koníček alebo droga
       Využitie mäsožravých rastlín
       Kľúče na určovanie českých druhov rodu Utricularia
       Infauna vo fytotelmách mäsožravých rastlín
       Fotoperiodická indukcia tvorby viečka?
       Přezimování vodních masožravých rostlin v turionech
       Drosery Guayanskej vysočiny
       Rod Pinguicula v USA a Kanade
       Sekundárne metabolity v rode rosička (Drosera L.)
       Vplyv trávenia na život rastlinných bičíkovcov ...
       Čeľaď Lentibulariaceae na Slovensku
       Cephalotus follicularis Labill.
       Drosera neocaledonica Hamet
       Drosera scorpioides Planchon
       Heliamphora minor Gleason
       Pinguicula esseriana
       Pinguicula hirtiflora Ten.
       Proboscidea louisianica a Ibicella lutea
       Slovník názvov mäsožravých rastlín
       Hmyzožravé rastliny

Čo ešte sú rastliny?       
Mumifikácia       
Mýty       
Sociálny boj       
Časť histórie rastlinných systémov       
O pôvode druhov       

Prírodné lokality         Kultivácia                 hlavná stránka