Neznáma Pinguicula vulgaris
       Za európskymi tučnicami
       Objav tučnice Pinguicula immaculata v Mexiku
       Nález tučnice Pinguicula crystallina ...
       Expedice za Pinguicula hirtiflora do Řecka


Poznámky ku flóre rašelinísk Nowotargskej kotliny v Poľsku       


Kultivácia         Informácie a články                 hlavná stránka