Botanické znaky rodu Abies


podľa Vaňka, 1942
Botanické znaky druhov rodu Abies


1.  magnifica Murr; umiestnenie ihlíc na vetvičke.      2.  magnifica Murr; priečny rez ihlicou, šírka 1 mm.      3.  magnifica Murr; špička ihlice zaoblená, rub ihlice. Zväčšené.      4.  magnifica Murr; púčiky okrúhle, živičnaté.      5.  concolor Lindl. et Gord; umiestnenie ihlíc na vetvičke.      6.  concolor Lindl. et Gord; špička a rub ihlice. Zväčšené.      7.  concolor Lindl. et Gord; prierez ihlice, šírka 2 až 2,5 mm.      8.  bahamea Milí; umiestenie ihlíc na vetvičke.      9.  bahamea Milí; špička a rub ihlice.      10.  bahamea Milí; prierez ihlice; šírka 1 - 1,5 mm.      11.-12.  lasiocarpa Nuttall; špička, rub a prierez ihlice, šírka 1,5 mm.      13.  arizonica Merriam; umiestnenie ihlíc na vetvičke.      14.  homolepis Sieb. et Zucc; vetvička bez ihlíc.      15.  homolepis Sieb. et Zucc; umiestnenie ihlíc na vetvičke.      16.-17.  homolepis Sieb. et Zucc; špička a rub ihlíc.      18.  homolepis Sieb. et Zucc; prierez ihlice; šírka 1,5 - 2 mm.      19.  grandis Lindl.; púčiky guľovité, živičnaté.      20.  grandis Lindl.; umiestnenie ihlíc na vetvičke.      21.  religiosa Lindl.; púčiky guľovité, živičnaté.      22.  religiosa Lindl.; špička a rub ihlice.      23.  Mariesii Masters; umiestnenie ihlíc na vetvičke.      24.  Mariesii Masters; špička a rub ihlice.      25.  Veitchii Lindl.; umiestnenie ihlíc na vetvičke.      26.  Veitchii Lindl.; špička a rub ihlice.      27.  Delavayi Franchet; špička a rub ihlice.      28.  Fargessii Franchet; umiestnenie ihlíc na vetvičke.      29.  Fargessii Franchet; špička a rub ihlice.      30.  squamata Masters; umiestnenie ihlíc na vetvičke.      31.  squamata Masters; špička a rub ihlice.      32.  Webbiana Lindl; umiestnenie ihlíc na vetvičke a púčiky.      33.  Webbiana Lindl.; špička a rub ihlice.      34.  Nordmanniana Spach; umiestnenie ihlíc na vetvičke a púčiky.      35.  Nordmanniana Spach; špička a rub ihlice.      36.  Pinsapo Boiss.; umiestnenie ihlíc na vetvičke.      37.  Pinsapo Boiss.; špička a rub ihlice.      38.  cephalonica Loud.; umiestnenie ihlíc na vetvičke a púčiky.      39.  cephalonica Loud.; špička a rub ihlice.      40.  venusta K. Koch.; púčiky až 2 cm veľké, kužeľovité, zahrotené, bez živice, bledožlté.      41.  venusta K. Koch.; špička ihlice.      42.  cilicica Carr.; púčiky vajcovité, zahrotené, slabo živičnaté.      43.  cilicica Carr.; špička a rub ihlice.      44.  numidica de Lannoy; špička a rub ihlice.      45.  amabilis Forbes; umiestnenie ihlice na vetvičke.      46.  amabilis Forbes; špička a rub ihlice.      47.  amabilis Forbes; prierez ihlice, šírka 2 mm.      48.  amabilis Forbes; špička ihlice.      49.  sibirica Ledeb.; umiestnenie ihlíc na vetvičke.      50.  sachalinensis Mast.; umiestnenie ihlíc na vetvičke.      51.  sachalinensis Mast.; špička a rub ihlice.      52.  firma Sieb. et Zucc; umiestnenie ihlíc na vetvičke.      53.  firma Sieb. et Zucc; špička a rub ihlice.      54.  firma Sieb. et Zucc; prierez ihlice; šírka 2,5 až 3 mm.      55.  Pindrow Spach.; špička a rub ihlice.      56.  nobilis Lindl.; umiestnenie ihlíc na vetvičke.      57.  nobilis Lindl.; púčiky guľovité, živičnaté.      58.  nobilis Lindl.; rub a špička ihlice.      59.  nobilis Lindl.; prierez ihlice, šírka 1,5 mm.      a)  alba Miller; púčiky vajcovité, svetlo hnědé, bez živice.      b)  alba Miller; bočná vetvička.      c)  alba Miller; koniec vetvičky s púčikmi.      d)  alba Miller; rub a špička ihlice.      e)  alba Miller; špička ihlice.      f)  alba Miller; vetvička s ihlicami.      g)  alba Miller; vetvička so samčími kvetmi.      h)  alba Miller; súkvetie.      ch)  alba Miller; semeníky.      i)  alba Miller; samčie súkvetie.      j)  alba Miller; podporná šupina zozadu.      k)  alba Miller; podporná šupina spredu.      l)  alba Miller; zväčšená šupina so zárodkom semena.      m)  alba Miller; plodná šupina so semenom.      n), o), p)  alba Miller; semená.