Eucalyptus
       Erythroxylon coca
       Ceratonia siliqua
       Hippophae rhamnoides
       Rhododendron
       Botanické znaky rodu Abies
       Šištice rodu Abies
       Šištice rodu Picea
       Šištice rodu Pinus


Čo ešte sú rastliny?       
Mumifikácia       
Mýty       
Sociálny boj       
Časť histórie rastlinných systémov       
O pôvode druhov       


Prírodné lokality         Kultivácia                 hlavná stránka